Всички марки автомобили | Всички модели по марка | Ревю модели

неделя, 5 април 2009 г.

Заразни заболявания при кучето

Инфектно-контагиозните болести при кучето имат изключително важно значение за здравеопазването на хората и на останалите видове домашни и диви животни. По своята същност причинителите на тези болести са вируси, бактерии, рикетсии, микоплазми и микроскопични гъбички.Едни от тях са облигатнопатогенни, други - условнопатогенни, а трети - сапрофити.От клинична гледна точка, с оглед на улесняване на тяхната диагностика и във връзка с правилната насока на профилактиката, инфекциозните болести при кучето се разделят на следните три групи:

1.Инфекциозни болести, засягащи само кучето:

 • Гана (Febris catarrhalis infectiosa canum)
 • Парвовироза (Gastroenteritis parvovirosa canum)
 • Инфекциозен хепатит (Hepatitis Infectiosa canum)
 • Моноцитарна рикетсиоза
 • Висцерални микози (systemic mycoses)
 • Еперитрозооноза и др.

  2.Инфекциозни болести, засягащи кучето и човека:

 • Бяс (Rabies, Lyssa)
 • Бруцелоза (Brucellosis)
 • Лептоспироза (Leptospirosis canum)
 • Трихофития (Herpes tonsurans canum)
 • Туберкулоза (Tuberculosis)
 • Ерлихиоза (Ehrlichiosis)
 • Йерсиниоза (Yersiniosis)
 • Псевдотуберкулоза (Pseudotuberculosis)
 • Тетанус (Tetanus)
 • Лаймска болест (Lyme borreliosis)
 • Кокцидиоидомикоза - Пустинна болест (Coccidioidomycosis)
 • Споротрихоза и др.


  3.Инфекциозни болести, засягащи кучето и други животински видове:

 • Ауески (Morbus Aujesky)
 • Листериоза (Listeriosis)
 • Салмонелоза (Salmonellosis)
 • Туларемия (Tularaemia)
 • Актиномикоза
 • Некробацилоза (Necrobacillosis) и др.
 • « Онлайн тестове за шофьори »

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
  73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

  « Решавай онлайн тестове за шофьори »

  Още тестове
  Спонсорирани връзки